Akupunktur & Akupressur

gallery/b452e10da9b88b9b597b5f1bbe3e4341.lock

Jag är diplomerad hästakupunktör och hästakupressör enligt TCVM (Traditional
Chinese Veterinary Medicine) och erbjuder behandlingar till din häst

 

Med akupunktur och akupressur kan man lindra/bota både akuta, kroniska, fysiska och psykomatiska 
åkommor samt förebygga att det återkommer.

Här är några exempel från WHO (Världshälsoorganisationen) de listat man kan behandla med akupunktur/akupressur:

Sjukdomar/Åkommor i övre luftvägarna:

Akut näsinfektion, Förkylning, Akut inflammation i tonsillerna

Luftrörssjukdomar/Åkommor:

Akut bronkit

Ögonsjukdomar/Åkommor:

Akut bindhinneinflammation, Näthinnneinflammation, Grå starr (utan komplikationer)

Munhålans sjukdomar/Åkommor:

Tandköttsinflammation, Akut och kronisk infektion i svalget

Mag och tarmsjukdomar/Åkommor:

Kramp i matstrupen, Akut och kronisk maginfektion, Akut och kronisk kolit (inflammation i tjocktarmen), Förstoppning, Diarré, Tarmförlamning, Matsmältningsbesvär, Övervikt

Sjukdomar/Åkommor i nervsystemet, musklerna och skelettet:

Ansiktsförlamning ( i tidigt skede, inom 3-6 månader), Perifera nervsjukdomar, Neurologiskt betingade rubbningar i urinblåsans funktion, Rygg och ledbesvär, Idrottsskador, Sträckningar, Muskelspänningar

Övriga åkommor:

Hormonell obalans, Brunstbesvär, Nedstämdhet, Stress, Immunsjukdom, Smärttillstånd

 

Akupunktur har på humansidan funnits i ca 5000 år och på djursidan ca
2000-3000 år i Kina och innebär att man penetrerar huden med tunna sterila
engångsnålar av stål på en specifik akupunkturpunkt som finns på en
meridian (energikanal). I meridianerna transporteras Qi (livsenergi, livskraft) till och från
organen, muskler, ögon, öron, mun, näsan, hjärnan osv enligt traditionell kinesisk medicin.  Man
kan ta ett exempel som när man kan gå en hel dag och känna sig trött och inte
har lust eller ork för någonting, då har man brist på Qi. Och nästa dag kan man
vara jättepigg och fara runt som en virvelvind, då har man gott om Qi. Desamma gäller våra organ, de behöver också energi och vara i balans för att kunna fungera och driva runt kroppen. Om Qi´s flöde blir störd orsakar det olika symtom, sjukdomar och
åkommor, det blir en obalans i kroppen som kan uttrycka sig både mentalt och
fysiskt.

 

Genom att med en nål stimulera en akupunkturpunkt kan man lösa upp
blockeringar, fylla på Qi och ta bort smärta. Det har forskats en del om akupunktur och det som händer när nålen sticks
in är att kroppens egna smärtstillande och lugnande ämnen endorfin, serotonin
och oxytocin frisätts genom att nervsystemets elektrokemiska samspel påverkas och musklerna slappnar reflexmässigt
av. Man kan även göra en lokalbedövning genom att blockera nervbanor. Vidare påverkas kroppens homeostas (jämnvikt, balans).

De kroppsfunktioner som påverkas är bl a inre organ, blodcirkulationen, lymfcirkulationen och immunförsvaret.

 

Akupressur innebär att man trycker på akupunktrupunkterna med fingrarna
istället för att använda nålar.

 

Akupunktur ska ej användas vid:

Dräktigt sto, stor blodförlust, allvarlig diarré, direkt efter förlossning, kraftig svettning, extrem svaghet, 1,5 timme efter kraftfodergiva.

gallery/vintage_4_inner